Werking en diensten

37250747544_87d6a58c28_k

Publicaties

Monumentenwacht brengt geregeld publicaties uit gewijd aan het onderhoud van onroerend erfgoed. Je kunt de brochures gratis downloaden of een papieren versie bestellen.

Draagvlak voor preventief onderhoud

Sensibilisering_lindenmolen

Een belangrijke opdracht van Monumentenwacht is om een zo breed mogelijk publiek te sensibiliseren rond het belang van preventief onderhoud. Zo bouwen we mee aan een groter draagvlak voor het onroerend erfgoed in Vlaanderen.

Je vindt onze monumentenwachters dan ook vaak op publieksactiviteiten, zoals Open Monumentendag, molendagen, ... Daarbij gaat vaak speciale aandacht naar jongeren, met klimactiviteiten voor kinderen.